Niet eens met de belasting die u over uw spaargeld betaalt? Bezwaar maken is niet nodig

Hebt u een aanslag inkomstenbelasting ontvangen? En vindt u dat u te veel belasting over uw spaargeld moet betalen? Dan hoeft u hiervoor niets te ondernemen. Ik informeer u hierover graag.

Veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslag, aangezien er belasting wordt geheven op een verondersteld rendement van 4% over hun spaargeld. Terwijl de spaarrentes op dit moment lager zijn.

De Belastingdienst heeft inmiddels besloten deze kwestie via een speciale procedure aan de hoogste rechter voor te leggen.

Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan zal De Belastingdienst de aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aanpassen. Dit zal De Belastingdienst ook verwerken als u geen bezwaar hebt gemaakt.