Mogelijk recht op toeslag voor alleenstaande Wajonger

Heeft u een Wajong-uitkering? Dan heeft u vanaf 1 januari 2018 mogelijk recht op een toeslag van UWV. Vanaf 1 januari 2018 ontvangen mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen namelijk maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Eerder was dit 75%.

Het mogelijk recht op de toeslag ontstaat alleen als de Wajonger alleenstaand is en als gevolg van de verlaging van de uitkering onder het sociaal minimum valt.

Uiterste aanvraagdatum
Wajongers dienen de toeslag uiterlijk op 11 februari 2018 aan te vragen, om deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 te ontvangen.

Voor aanvragen die later worden gedaan, geldt een terugwerkende kracht van maximaal 6 weken.

Meer informatie
Op uwv.nl staat een tabel met de sociale minima (voor alleenstaanden) per 2018.

Bron: uwv.nl