Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?


Ja, u heeft een burgerservicenummer (BSN) nodig als u een bankrekening wilt openen.

BSN verplicht voor het openen van een bankrekening
De bank moet uw identiteit vaststellen bij het openen van een rekening. U kunt zich hiervoor bijvoorbeeld identificeren met een paspoort of identiteitskaart. Daarbij is de bank verplicht uw BSN eenmalig vast te leggen. De bank moet dit doen op grond van 3 wettelijke bepalingen waarbij het BSN wordt gebruikt:

1) Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 (de bank is verplicht gegevens aan te leveren aan de Belastingdienst).
2) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
3)Wet Gebruik burgerservicenummer bij uitvoering van het depositogarantiestelsel.

BSN niet nodig voor identificatie
Heeft u al een bankrekening geopend? Dan kunt u zich bij ieder volgend contact met de bank legitimeren met bijvoorbeeld een geldig paspoort of identiteitskaart.