Eindejaarsbericht met belangrijkste wijzigingen belastingen 2017 beschikbaar

Eindejaarsbericht met belangrijkste wijzigingen belastingen 2017 beschikbaar
Het ministerie van Financiën heeft het eindejaarsbericht gepubliceerd.
Hierin staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017.

U kunt het eindejaarsbericht met meer informatie over de wijzigingen in de belastingtarieven per 1 januari 2017 op rijksoverheid.nl inkijken.
Eerder stemde de Eerste Kamer in met het Belastingplan 2017.

slide5