Ministers van Financiën EU-landen akkoord aanpakken belastingontwijking

De 28 landen van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een pakket maatregelen tegen belastingontwijking.
Daarover zijn de EU-ministers van Financiën het eens geworden.

Met de maatregelen gaat de Europese Commissie de strijd aan tegen belastingontwijking.

De maatregelen gaan over:

*beperken van de renteaftrek
*aanpakken van shoppen tussen verschillende belastingstelsels
*een algemene antimisbruikbepaling tegen kunstmatige constructies
*verplaatsen van onbelaste activiteiten naar een land met een lager belastingtarief
*voorkomen dat passief inkomen naar een dochteronderneming in een land met een lager belastingtarief wordt verplaatst

Eerlijk belastingsysteem
Volgens minister Dijsselbloem is het belangrijk dat de EU voorop loopt in de